Beleefdheid is meer dan beleefd en beleefd zijn. Het gaat erom naar anderen te kijken en open te staan ​​voor hen, respectvol te communiceren, gedragingen aan te nemen die samenwerking en harmonie bevorderen. We erkennen dat elke persoon, door het gewenste gedrag aan te nemen, bijdraagt ​​aan het behoud van een respectvolle, harmonieuze en efficiënte werkomgeving.
Wij, DEVSIDE leden waarderen respect, samenwerking, openheid en het tot stand brengen van effectieve communicatie tussen ons en met het management.
HANDEL MET RESPECT
ELKE DAG IN ONZE DIENST IS:

 1. wees beleefd en beleefd
 2. overweeg de mening van anderen
 3. gebruik een geschikte toon
 4. respecteer de hiërarchie
 5. wees stipt

MET RESPECT TE HANDELEN IS TE VERMIJDEN:

 1. om deel te nemen aan de “back-end” communicatie
 2. om sarcasme te maken
 3. om oordeel en insinuatie te oefenen
 4. om geruchten te lanceren of te verspreiden
 5. verdien de eer voor het werk van iemand anders

HANDEL MET SAMENWERKING
ELKE DAG IN ONZE DIENST IS:

 1. help elkaar met collega’s
 2. wees positief en ontvankelijk
 3. ontwikkel autonomie na samenwerking
 4. ideeën en kennis delen
 5. wees gewetensvol

HANDELEN MET SAMENWERKING VERMIJDT:

 1. zichzelf isoleren
 2. neerbuigend of arrogant te zijn
 3. niet beschikbaar zijn voor collega’s
 4. om individualistisch te handelen
 5. creëer interpersoonlijke conflicten

HANDEL MET OPENING
ELKE DAG IN ONZE DIENST IS:

 1. accepteer de veranderingen en pas ze aan
 2. respecteer de smaak en gewoonten van anderen
 3. geef anderen de kans om zichzelf te uiten
 4. in staat zijn om compromissen te sluiten in geval van conflict
 5. respecteer meningsverschillen

WERKEN MET OPENEN VERMIJDT:

 1. om vooroordelen te behouden
 2. niet naar anderen te luisteren
 3. in de verdediging gaan
 4. blijf ten koste van alles bij uw ideeën om niet te proberen de veranderingen die zich voordoen te begrijpen

EFFECTIEF COMMUNICEREN
ELKE DAG IN ONZE DIENST IS:

 1. wees een goede luisteraar, wees ontvankelijk
 2. zorg ervoor dat het bericht wordt begrepen
 3. heb empathie
 4. informatie op tijd delen
 5. neem een ​​prettige communicatietoon aan

EFFECTIEF COMMUNICEREN IS VOORKOMEN:

 1. agressief spreken
 2. niet-constructieve negatieve opmerkingen en denigrerende opmerkingen te maken
 3. communiceer de verkeerde informatie of verzuim de relevante informatie te vermelden
 4. zich bezighouden met provocerend gedrag
 5. zichzelf isoleren

Beleefdheid is meer dan beleefd en beleefd zijn. Het gaat erom naar anderen te kijken en open te staan ​​voor hen, respectvol te communiceren, gedragingen aan te nemen die samenwerking en harmonie bevorderen. We erkennen dat elke persoon, door het gewenste gedrag aan te nemen, bijdraagt ​​aan het behoud van een respectvolle, harmonieuze en efficiënte werkomgeving.
Wij, DEVSIDE-leden waarderen respect, samenwerking, openheid en het tot stand brengen van effectieve communicatie tussen ons en met het management.
HANDEL MET RESPECT
ELKE DAG IN ONZE DIENST IS:

 1. wees beleefd en beleefd
 2. overweeg de mening van anderen
 3. gebruik een geschikte toon
 4. respecteer de hiërarchie
 5. wees stipt

MET RESPECT TE HANDELEN IS TE VERMIJDEN:

 1. om deel te nemen aan de “back-end” communicatie
 2. om sarcasme te maken
 3. om oordeel en insinuatie te oefenen
 4. om geruchten te lanceren of te verspreiden
 5. verdien de eer voor het werk van iemand anders

HANDEL MET SAMENWERKING
ELKE DAG IN ONZE DIENST IS:

 1. help elkaar met collega’s
 2. wees positief en ontvankelijk
 3. ontwikkel autonomie na samenwerking
 4. ideeën en kennis delen
 5. wees gewetensvol

HANDELEN MET SAMENWERKING VERMIJDT:

 1. zichzelf isoleren
 2. neerbuigend of arrogant te zijn
 3. niet beschikbaar zijn voor collega’s
 4. om individualistisch te handelen
 5. creëer interpersoonlijke conflicten

HANDEL MET OPENING
ELKE DAG IN ONZE DIENST IS:

 1. accepteer de veranderingen en pas ze aan
 2. respecteer de smaak en gewoonten van anderen
 3. geef anderen de kans om zichzelf te uiten
 4. in staat zijn om compromissen te sluiten in geval van conflict
 5. respecteer meningsverschillen

WERKEN MET OPENEN VERMIJDT:

 1. om vooroordelen te behouden
 2. niet naar anderen te luisteren
 3. in de verdediging gaan
 4. blijf ten koste van alles bij uw ideeën om niet te proberen de veranderingen die zich voordoen te begrijpen

EFFECTIEF COMMUNICEREN
ELKE DAG IN ONZE DIENST IS:

 1. wees een goede luisteraar, wees ontvankelijk
 2. zorg ervoor dat het bericht wordt begrepen
 3. heb empathie
 4. informatie op tijd delen
 5. neem een ​​prettige communicatietoon aan